Digital Inkludering

Information

Digital Inkludering

Välkommen ! Digital Inkludering innebär att man arbetar för att överbrygga den digitala klyftan mellan de som har tillgång till/använder/vet hur man använder datorer och Internet och de som inte har/gör/vet det.

Medlemmar: 19
Senaste aktivitet: Nov 7, 2013

Om Digital Inkludering....

Digital Inkludering innebär alltså att man arbetar för att överbrygga ”the Digital Divide”, den digitala klyftan mellan de som har tillgång till/använder/vet hur man använder datorer och Internet och de som inte har/gör/vet det. Sådana klyftor finns det flera, mellan rika länder och fattiga länder, mellan olika socioekonomiska grupper, åldersgrupper eller landsdelar i ett och samma land.

Att det är en angelägen fråga t ex när mer och mer av samhällets och den kommersiella servicen flyttar över på nätet är nog de flesta överens om: ”1,7 miljoner svenskar står utanför Internet – ytterligare 1,5 miljoner använder nätet mycket begränsat.” enligt statistik från World Internet Institute.

Men vad har detta med skolan att och DELA!’s att göra? En anledning är det finns studier som pekar på att IT i skolan har positiv inverkan på elevernas studieresultat för elever som i hemmet har tillgång till hade datorer och Internet och där andra familjemedlemmar använder datorerna till något ”nyttigt.” En av nycklarna till framgångsrik IT-användning i skolan ligger alltså i hemmet!

(Ytterligare en anledning att ha en diskussionsgrupp om Digital Inkludering just här i DELA! är vi som kanske menar att vi ligger på fronten i IT-användningen måste vara medvetna om att varje ny häftig IT-grej vi introducerar kanske exkluderar någon som inte längre orkar hänga med, utan blir avhängda i ”racet”. Skapar de nya plattformarna nya klyftor eller nya möjligheter?)

Begreppet Digital Inkludering har många aspekter. I DELA! finns en diskussionsgrupp om ”Informationskompetens” som ju är ett relaterat (men mera begränsat) begrepp . ”Information Literacy” är ett annat relaterat begrepp.

Ytterligare ett relaterat begrepp är ”digital kompetens”. Digital kompetens betraktar EU som en av 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande. Begreppet kompetens beskriver ju kunskap och handlingsförmåga i relation till en viss uppgift som skall utföras. En av de frågor som vore intressant att diskutera är vilken generell digital kompetens man behöver för att vara medborgare i ett modernt samhälle. Vad är det egentligen som är viktigt att kunna? EU har som nämnts ovan synpunkter på detta, det också andra initiativ där man försökt specificera sådana kompetenser.

En annan intressant fråga att diskutera är hur man arbetar med Digital Inkludering. Jag hade för ett par veckor sedan förmånen att få vara med på Medborgarexpo som Kista folkhögskola organiserade tillsammans med .SE, Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet och ett antal andra organisationer. Projektet IT-ikapp presenterades där unga handledare från olika föreningar utbildas och sedan håller IT-kurser ute i sina föreningar, t ex olika invandrarföreningar i Järvaområdet, man har även gjort en jättebra handbok i dator- och internetanvändning för nybörjare. Jag träffade även representanter för SeniorNet som bl a arbetar med att främja seniorers IT-användning, bibliotek som stöttar sina kunder och ordnar IT-kurser etc. I Storbritannien involverar man skolor som hjälper till att utbilda elevernas föräldrar i IT-användning. Det finns alltså ett antal olika sätt att arbeta med digital inkludering, och det görs ett storartat arbete på flera håll!

Däremot finns det inte speciellt många utbildningar på akademisk nivå inom detta ämne och en tredje anledning för denna diskussionsgrupp är att DSV är intresserade av att, förutom att fortsätta att stötta det praktiska inkluderingsarbetet, även vill utröna intresset för en universitetskurs (t ex en 7,5 poängskurs i form av en terminskurs på kvartsfart) om Digital Inkludering, En sådan kurs skulle kunna ta upp begrepp och teorier samt tillämpningar av dessa, nationella och internationella praktiska erfarenheter och forskningsstudier. Vad-frågan och hur-frågan ovan, tillgänglighet och användbarhet, IT och demokrati coh digital kultur är exempel på områden som skulle behandlas. Kursen skulle även innehålla ett miniprojekt som skulle kunna genomföras i den egna arbetsplatsen om så är möjligt. Vem tror du / är du intresserad av en sådan kurs?

Digital Inkludering är en fråga som borde uppmärksammas mycket mera, välkomna med inspel!

Diskussionsforum

Välkommen till seminarium onsdag den 21 mars, gratis med OBS obligatorisk anmälan.

Startad av Bengt Nykvist Mar 15, 2012. 0 Svar

Välkommen till:Öppet seminarium om digitalt utanförskap och digital inkludering/Digital Alienation and Inclusion Den digitala teknikutvecklingen rusar fram. Vi kommunicerar, spelar, deklarerar och…Fortsätt

En-till-en-karta

Startad av Alma Taawo Nov 14, 2011. 0 Svar

Här finns en karta över vilka kommuner som har en-till-en-satsningar. Man ser att det är väldigt olika fördelning mellan kommunerna och även inom många kommuner. …Fortsätt

Är det bra med datorer i skolan? (Eller, med en mindre provokativ rubrik: Klarar skolan att kompensera för "låg digital kompetens" i hemmamiljön?)

Startad av Bengt Nykvist Okt 1, 2010. 0 Svar

Jag lyssnade i våras på radio. I ett reportage intervjuades Peter Karlberg från Skolverket. På en direkt fråga om man kan påvisa att datorer i skolan förbättrar lärandet ger han ett intressant svar.…Fortsätt

Kurs på akademisk nivå, "Digitalt utanförskap och digital inkludering", välkommen med intresseanmälan!

Startad av Bengt Nykvist Sep 23, 2010. 0 Svar

Första veckan i november 2010 startar Stockholms universitet / Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) en helt ny kurs på akademisk nivå  i hur man arbetar med digital inkludering. Denna…Fortsätt

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Digital Inkludering för att lägga till kommentarer!

Kommentar av David Hallberg den 20 Februari 2011 kl. 15.33
Jo, egentligen borde denna grupp till hälften bestå av dom med bristande digital kompetens eller lågt intresse av DK, men som ändå behöver det i jobbet. Skulle ge bra möjlighet att bolla idéer/synpunkter
Kommentar av Mia Axinge den 20 Februari 2011 kl. 15.11

Jag tycker att detta låter som en mycket intressant grupp att vara med i. Jag läser Digital kompetens på KTH och den är mycket intressant. Den tangerar en del av de saker som Nykvist skrivit om. Framför allt för vi intressanta diskussioner kring hur man gör för att få med de som inte har samma intresse av digital kompetens, som vi som går kursen. Är det vi som borde gå den?

Mia

 

Medlemmar (19)

 
 
 

Change language?

Välkommen!

Dela! är en mötesplats för alla som bryr sig om utbildning och lärande.

I denna stund är vi 3154 medlemmar i Dela! Medlemmarna skapar en stor mångfald. Här finns förskolelärare, grundskolelärare, gymnasielärare, lärarstuderande, IT-pedagoger, bibliotekarier, museipedagoger, universitetslärare, skolledare, forskare, politiker, m.fl.

Alla frågor, idéer och erfarenheter ni vill Dela! är välkomna!

*****************

Det finns också en Dela-grupp på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/delavidare/

Märken

Laddar…

© 2014   Created by Niklas Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor