Dela!

en mötesplats för alla som bryr sig om utbildning och lärande.

Stefan Svedberg
 • Manlig
 • Halmstad
 • Sverige
Dela på Facebook
Dela

Stefan Svedbergs vänner

 • Arne Persson
 • Lina Bengtsson
 • Anna Kaya
 • Anna Malmberg
 • Camilla Göthberg
 • Johan Wahlström
 • Jazmin Ahlin
 • Malin Frykman
 • Elisabeth Lindqvist
 • Hans Richter
 • Björn Kindenberg
 • Ann Granat
 • Eva-Lotta Persson
 • Ingmari Svensson
 • Tina Tegnér
 

Stefan Svedbergs sida

Senaste aktivitet

Alma Taawo skickade en kommentar till Stefan Svedberg
"Jaha, helt okänt för mig. Vem är du? Gott nytt år!"
Dec 30, 2011
Stefan Svedberg kommenterade Alastair Creelman\s grupp 'Digitala kokboken - det goda lärandet'
"I förslagen till ny läroplan och lärarutbildning betonas vikten av att informations- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nödvändig del av lärarutbildningen. Den moderna tekniken skall enligt dessa förslag…"
Jul 19, 2011
Anders Berggren och Stefan Svedberg är nu vänner
Mar 15, 2011
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Anna Kaya
"Man får oftast de ord man förtjänar Anna - förr eller senare!"
Jan 7, 2011
Anna Kaya skickade en kommentar till Stefan Svedberg
"Hej!   Tack för fina ord!   Hälsningar, Anna"
Jan 6, 2011
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Anna Kaya
"Hej Anna! Utan att ha läst allt uppfattar jag din Blogg som intressant för att inte säga tankeväckande och som manar till efterföljd. Det skulle behövas många fler bloggar med just denna inriktning som vågar…"
Jan 6, 2011
Stefan Svedberg och Anna Malmberg är nu vänner
Jan 5, 2011
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Mats Olsson
"Hej Mats! Undertecknad har i samarbete med Jörgen Lindh, docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Linköping, tagit fram en lärarhandledning ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd”…"
Mar 18, 2010
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Eeva Koroma
"Hej! Undertecknad har i samarbete med Jörgen Lindh, docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Linköping, tagit fram en lärarhandledning ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd” (2008).…"
Mar 16, 2010
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Ann-Britt Dahl
"Hej Ann-Britt! Undertecknad har i samarbete med Jörgen Lindh, docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Linköping, tagit fram en lärarhandledning ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd”…"
Mar 15, 2010
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Monica Sandorf
"Hej Monica! Undertecknad har i samarbete med Jörgen Lindh, docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Linköping, tagit fram en lärarhandledning ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd”…"
Mar 15, 2010
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Katarina Bremsjö
"Hej Katarina! Undertecknad har i samarbete med Jörgen Lindh, docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Linköping, tagit fram en lärarhandledning ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd”…"
Mar 15, 2010
Stefan Svedberg skickade en kommentar till Stefan Svedberg
"Tack själv Ulrika! Efter viss uppdatering kan jag inte annat än instämma i din erinran. Alltid trevligt att återknyta bekantskapen som man säger! Önskar detsamma!"
Feb 18, 2010

Profilinformation

Arbetsplats, kort beskrivning av arbetsuppgifter
Pensionär som sedan 1966, om man bortser från några års redaktionellt arbete, under hela sitt yrkesverksamma liv tjänstgjort som lärare. I mitten av 90-talet väcktes intresset för IT-mediets användning i undervisningen. Under en följd av år kom jag att intressera mig för under vilka förutsättningar som IT skulle kunna användas i undervisningen, hur detta medium upplevdes av eleverna och vilka resultat som kunde uppnås. Erfarenheterna av dessa studier ledde efter några år fram till licentiatavhandlingen ”Informationssökning med IT-stöd. Fyra delstudier i grundskolans årskurs 6” (2001). Samma år erbjöds jag möjligheten att under en termin leda ett IT-projekt på en högstadieskola i Varbergs kommun. Resultatet av detta har jag presenterat i boken ”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt” (2009). Med utgångspunkt från denna bok och aktuella rapporter från Skolverket och KK-stiftelsen har jag så valt att i föreliggande artikel framföra mina erfarenheter och synpunkter.
Annan hemsida
http://www.123minsida.se/svenstefjorg

Kommentarplank (8 kommentarer)

Du måste vara medlem i Dela! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Dela!

Klockan 17.43 den 30 December 2011, Alma Taawo sade ...

Jaha, helt okänt för mig. Vem är du? Gott nytt år!

Klockan 17.12 den 6 Januari 2011, Anna Kaya sade ...

Hej!

 

Tack för fina ord!

 

Hälsningar,

Anna

Klockan 17.08 den 18 Februari 2010, Stefan Svedberg sade ...
Tack själv Ulrika!
Efter viss uppdatering kan jag inte annat än instämma i din erinran. Alltid trevligt att återknyta bekantskapen som man säger! Önskar detsamma!
Klockan 16.09 den 18 Februari 2010, Ulrika Jonson sade ...
Hej Stefan & tack för din kommentar, vi har ju "setts" för ut på nätet via blogg och mejl o jag inte miss minner mig. Våra vägar korsas återigen - och det kommer de med all säkerhet att göra igen. På åter"seende"!
Klockan 8.44 den 30 Januari 2010, Stefan Svedberg sade ...
Generellt sett brukar man tala om att vi människor hyser ett visst inre motstånd mot allt nytt. Vi vill gärna ha goda belägg för att det nya skapar förutsättningar för bättre undervisning och ett mer effektivt lärande. En annan plausibel förklaring är att skolans arbetsförhållanden inte skapar särskilt goda förutsättningar. Som ofta förekommande skäl till att IT-praktik sällan förekommer är helt enkelt att tillräckliga förutsättningar saknas. Det saknas datorer, det saknas datorvana, det saknas kunskaper och inte minst saknas det tid. Såsom läroplaner och kursplaner är utformade idag skulle man önska att det fanns större utrymme för nya spännande pedagogiska initiativ med kreativa inslag.
I stället ökar regleringarna, den schemabundna undervisningen och kunskapskontrollerna vilket gör att den fria undervisningen med experimentella inslag tenderar att försvinna helt. Den stora frågan är emellertid hur dagens pedagoger finner sig i detta. Varför är ansvariga pedagoger så öronbedövande tysta, trots att de dagligen och stundligen påminns om att allt inte står rätt till med skolan och undervisningen i dagens Sverige? Varför?
Klockan 21.04 den 29 Januari 2010, Ingmari Svensson sade ...
Hej!
Jag vet inte speciellt om något fattas i diskussionen, men jag tycker att det är en intressant diskussion. Å ena sidan har vi datorerna med alla dess möjligheter och ett liv utanför skolan som många gånger förutsätter datorkunskap och å andra sidan har vi lärare som ska utbilda för ett liv utanför skolan och som många gånger har ett totalt ointresse för datorer. Lärare som kör på som lärare alltid har gjort med gamla inaktuella läroböcker och som klagar på elever som inte lär sig läsa istället för att ge dem tidsenliga verktyg.
Det intressanta är varför lärare av alla yrkesgrupper har så stort motstånd mot datorer... eller är det bara så i min värld?
Ingmari
Klockan 13.59 den 2 Januari 2010, Stefan Svedberg sade ...
Att lära eller inte lära med IT?

Är dagens lärare framstegsfientliga och totalt ointresserade av IT i skolan? Frågan kan lite tillspetsat ställas mot bakgrund av Skolverkets rapport om IT-användningen i skolan från i år. Enligt rapporten uppvisar våra skolor stora brister, dels vad gäller tillgången på datorer, dels beträffande anvisningar och direktiv (s.k. IT-strategi) om, hur IT ska kunna integreras i den pedagogiska processen. Anledningen till det senare kan enligt rapporten relateras till lärarens förmåga, intresse och tillgång till utrustning. Vidare framgår av Skolverket rapport, att endast en fjärdedel av lärarna använder IT i sin dagliga undervisning. Mot denna bakgrund finns det anledning ställa frågan varför IT-stödet inte utnyttjas mer i våra skolor, i synnerhet som allt fler rapporter vittnar om datorernas pedagogiska mervärde i undervisningen.
För ett antal år sedan antog jag utmaningen, att genomföra ett IT-projekt på en högstadieskola i Varbergs kommun. Resultatet visade, att endast två av de 21 deltagande eleverna i denna studie bedömdes nå upp till de krav, som kan ställas på ett källkritiskt förhållningssätt (”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktningen att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt”).
Min slutsats är, att datoranvändning i skolan förutsätter tydligt formulerade strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och begränsningar. För att stimulera ett källkritiskt och reflekterande lärande med datorstöd krävs väl genomtänkta pedagogiska insatser redan tidigt i utbildningen. Varför inte redan i förskolan?
Klockan 10.42 den 1 November 2009, Niklas Karlsson sade ...
Hej Stefan!

Välkommen till Dela!

En av tankarna med Dela! är att vi ska få möjlighet att lättare få kontakt med människor som vill utbyta erfarenheter m.m. Vi är övertygade om att dialogerna blir rikare om utbytet sker mellan olika skolor, universitet..., dvs olika delar av utbildningssytemet.

Saknar du det ämne du vill diskuterar? Då är det fritt fram att skapa en grupp eller starta en dialog i forum. Alla frågeställningar som rör utbildning och lärande, är lika välkomna.
För att komma igång läs information om Dela! och användarregler för Dela!.

En annan viktig del för att skapa ett mer innehållsrikt nätverk är att vi skriver mer om oss själva. Skriv några ord om dig själv i Introduktion av dig, det är lättare att kommunicera om andra vet vilka vi är.
Vi ställer Några frågor till alla medlemmar, det är värdefullt för Dela! om du tar dig tid att besvara frågorna.

Hjälp till att hälsa nya medlemmar välkomna genom att skriva en kommentar på deras sida.
 
 
 

Change language?

Välkommen!

Dela! är en mötesplats för alla som bryr sig om utbildning och lärande.

I denna stund är vi 3213 medlemmar i Dela! Medlemmarna skapar en stor mångfald. Här finns förskolelärare, grundskolelärare, gymnasielärare, lärarstuderande, IT-pedagoger, bibliotekarier, museipedagoger, universitetslärare, skolledare, forskare, politiker, m.fl.

Alla frågor, idéer och erfarenheter ni vill Dela! är välkomna!

*****************

Det finns också en Dela-grupp på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/delavidare/

Märken

Laddar…

© 2017   Created by Margareta Hellström.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor